Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва тютюнової продукції

КодКод ЗКППТРВипуск ЄТКДВипуск ДКХППрофесійна назва роботи
82791131855Вальцювальник (тютюново-махоркове виробництво)
82791210811Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер
82791927055Зволожувальник махоркової сировини
82791927311Зволожувальник тютюнової сировини
82791362555Машиніст вібросит різальних машин
82791371355Машиніст дробильних машин
82791382155Машиніст лінії безперервної ферментації тютюну
82791382311Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації
82791383455Машиніст махорково-набивних машин
82791399411Машиніст пневматичної установки
82791404411Машиніст потоково-автоматизованих ліній перероблення тютюну
82791404811Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин
82791423411Машиніст тютюнорізальних машин
82791432111Машиніст фільтроробних машин
82791413111Машиніст-регулювальник
82791704855Пресувальник махоркового пилу
82791709811Пресувальник ряднини з-під тютюну
82791745711Просівальник фарматури та відходів
82791770111Розпушувач тютюну
82791779455Розсівальник