Монтажники електронного устаткування

КодКод ЗКППТРВипуск ЄТКДВипуск ДКХППрофесійна назва роботи
72421256955Випробувач агрегатів, приладів та чутливих елементів
72421235147Виробник стрічкових осердь
72421159847В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів
72421175047Градуювальник радіоапаратури
7242118271Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю
7242118331Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування
72421985070Електромонтер з обслуговування електроустановок
72421989956Електрорадіомонтажник судновий
72421225520Зачищувач
72421286520Комплектувальник мікромодулів
72421304747Контролер радіоелектронної апаратури та приладів
7242133011Лаборант з ультразвукової техніки
72421466020Монтажник елементів пам’яті на феритах
7242Монтажник інформаційно-комунікаційних мереж
7242Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування
72421456620Монтажник мікромодулів
72421461655Монтажник радіо- та спеціального устаткування літальних апаратів
72421461847Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів
72421463955Монтажник тензорезисторів
72421454820Монтажник-вакуумник