Переписувачі та діловоди

КодКод ЗКППТРВипуск ЄТКДВипуск ДКХППрофесійна назва роботи
4144212991Діловод
4144Конторський (офісний) службовець (документознавство)
4144243101Паспортист
414424329-Переписувач нот
414424332-Переписувач нот за Брайлем
4144Писар