Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі

КодКод ЗКППТРВипуск ЄТКДВипуск ДКХППрофесійна назва роботи
81211005841Анодник у виробництві алюмінію
81211026541Апаратник виготовлення штучного шеєліту
81211111241Апаратник електрохімічного виробництва танталу
81211064340Апаратник з виробництва ванадію
81211065141Апаратник з розділення рідкоземельних елементів
81211030041Апаратник карбідизації
81211037141Апаратник на плазмових установках
81211037341Апаратник на приготуванні сумішей та розчинів
81211054841Апаратник одержання високочистих сполук лужних металів
8121105528Апаратник одержання гідроокисних сполук лужних металів
81211043541Апаратник окислення молібденових відходів
81211051341Апаратник печей відновлення
81211073141Апаратник приготування електроліту
81211072041Апаратник приготування сірчанокислого глинозему
81211012941Апаратник у виробництві дорогоцінних металів
81211013141Апаратник у виробництві металевих порошків
81211013341Апаратник у виробництві солей
81211013741Апаратник у виробництві титану й рідкісних металів
81211018741Апаратник-гідрометалург
81211122140Бригадир бункерів