Бурильники

КодКод ЗКППТРВипуск ЄТКДВипуск ДКХППрофесійна назва роботи
8113Бурильник (будівельні роботи)
8113112976Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ
8113112926Бурильник капітального ремонту свердловин
8113112946Бурильник плавучого бурильного агрегата в морі
8113112955Бурильник шпурів
8113118386Дизеліст плавучого бурильного агрегата в морі
8113135486Машиніст агрегатів для обслуговування нафтогазопромислового устаткування
8113135926Машиніст бурових установок на нафту й газ
8113135905Машиніст бурової установки
8113140506Машиніст з цементування свердловин
8113-74Машиніст каротажної станції
8113139086Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт
8113139696Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки
8113139736Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти
8113139796Машиніст пересувного компресора
8113140196Машиніст підіймача для випробування свердловин
8113140656Машиніст промивального агрегата
8113142955Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом
8113-74Машиніст установки збудження сейсмічних сигналів
8113-74Машиніст шурфопрохідницької установки