Геологи та геофізики

КодКод ЗКППТРВипуск ЄТКДВипуск ДКХППрофесійна назва роботи
2114.2205895,74Геолог
2114.2Геолог з видобування та підземного зберігання газу
2114.2205905Геолог кар’єру, рудника, шахти
2114.220592-Геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння
2114.2Геоморфолог
2114.2206015,74Геофізик
2114.2206025Геофізик кар’єру, рудника, шахти
2114.2206105,74Гідрогеолог
2114.22061475Гідролог
2114.22113067Девіатор
2114.2Мікропалеонтолог
2114.223620-Мінералог
2114.2Палеонтолог
2114.224333-Петрограф
2114.2--Сейсмолог
2114.2Стратиграф