Керівники підрозділів комп’ютерних послуг

КодКод ЗКППТРВипуск ЄТКДВипуск ДКХППрофесійна назва роботи
123620874-Головний програміст
123620994-Головний фахівець з електронного устаткування
123620960-Головний фахівець з програмного забезпечення
1236236711Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ)
1236240441Начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
12362134567Начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального)