Снимается ли безработный с учета в Центре занятости за непосещаемость автоматически?

Вопрос

Я не посещал Центр занятости без уважительных причин свыше месяца. Сейчас нашел работу. В трудовой есть запись о начале и конце выплат по безработице. Нужно мне лично проходить в Центре занятости какую-то процедуру, нужны еще какие записи в трудовой или все уже сделано автоматически и я могу оформляться на работу?

Ответ

Відповідно до п.20 «Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 219 (далі Порядок реєстрації), Громадяни, зареєстровані як такі, що шукають роботу, та безробітні, знімаються з обліку з дня працевлаштування, та у разі невідвідування безробітним центру зайнятості протягом 30 і більше календарних днів без поважних причин після закінчення встановленого строку відвідування з наступного дня після останнього відвідування.

На підставі п.21 «Порядку реєстрації», громадяни, зареєстровані як такі, що шукають роботу, і безробітні, знімаються з обліку згідно з наказом керівника центру зайнятості, що зазначається в картці. При цьому картка закривається і після зберігання протягом календарного року в центрі зайнятості передається до архіву.

Тобто на цей час ви зняті з обліку в центрі зайнятості.

 Що до вашого працевлаштування, то Ви можете працевлаштуватися, та в залежності від статусу роботодавця:

  1. Укладаєте трудовий договір з Фізичною особою, який відповідно до ст. 24(1) «Кодексу законів про працю України» фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України.
  2. Відповідно до ст.35 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», роботодавець зобов'язаний подавати виконавчій дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України, в установленому порядку відповідно до законодавства відомості про прийняття на роботу працівників.

Геннадий Шабас, юрист «Адвокатского бюро Владимира Капустина»