Расчет и перерасчет пособия по безработице по договору подряда

Вопрос

Доброго времени суток! При постановке на учет и присвоения статуса безработного был предоставлены документы, в том числе и справка о зарплате с последнего места работы, труд.кн., договор подряда и прочее. Специалист Центра посмотрела договор подряда и сказала, что на момент постановки на учет и присвоения статуса  срок действия истек. Договор подряда вернула, а про справку про доходы по этому договору умолчала. Необходима ли справка о доходах по договору ЦПХ, включаются ли эти доходы при расчете пособия и, если предоставить справку через 4 мес, возможен ли перерасчет пособия со дня присвоения статуса безработного, или только со дня предоставления справки?

Ответ

Постановою Кабінету Міністрів від 14.02.2007 р. № 219 затверджено Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

У разі звернення особи до центру зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування рішення про її реєстрацію як такої, що шукає роботу, та надання (поновлення) статусу безробітного приймається на підставі письмової заяви такої особи за умови відсутності факту її реєстрації як такої, що шукає роботу (безробітної) в інших центрах зайнятості.

Для реєстрації в державній службі зайнятості громадяни подають копії документів (трудової книжки, цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), диплома або іншого документа про освіту, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків), що зберігаються в їх особових справах (абзац шостий п. З Порядку).

При реєстрації (відповідно до п. 4 зазначеного Порядку) потрібно пред'явити документи:

  1. випускникам вищих навчальних закладів, які навчалася за державним замовленням і яким відмовлено у прийнятті на роботу за місцем призначення, - направлення на роботу і скріплену печаткою замовника довідку про відмову у працевлаштуванні чи довідку про надання можливості самостійного працевлаштування, форми яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. № 992;
  2. громадянам, які втратили роботу в колективних сільськогосподарських підприємствах, - довідку про вихід зі складу сільгосппідприємства, сільськогосподарського кооперативу чи акціонерного товариства, видану підприємством, кооперативом, товариством;
  3. громадянам, які отримують пенсію відповідно до законодавства, - пенсійне посвідчення;
  4. інвалідам – посвідчення інваліда, довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації;
  5. громадянам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування, - довідку з установи, в якій особа відбувала покарання або   проходила  примусове лікування (не пізніше ніж протягом календарного року з дня звільнення);
  6. дітям-сиротам, які залишилися без піклування батьків, - довідку з органу опіки та піклування;
  7. жінкам, які мають дітей віком до 6 років, - копію свідоцтва про народження дитини;
  8. одиноким матерям, які мають дітей віком до 14  років або дитину-інваліда, - довідку з органу соціального захисту про підтвердження, що зазначена особа є одинокою матір'ю, копії свідоцтва про народження та посвідчення дитини-інваліда.

Якщо громадянин, зареєстрований у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, двічі відмовився від підходящої роботи, він не може бути визнаний безробітним.

Такий громадянин знімається з обліку і протягом трьох місяців йому можуть надаватися лише консультаційні послуги. Після закінчення трьох місяців з дня зняття з обліку громадянин може зареєструватися повторно в державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу (п. 8 Порядку).

У разі відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянину статусу безробітного (за його особистою заявою) приймається державною службою зайнятості на восьмий день (ст. 2 Закону «Про зайнятість населення»).

Статус безробітного дає особі право на отримання допомоги з безробіття на умовах та в розмірах, визначених Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111, зі змінами та доповненнями. Розміри соціальних виплат залежать від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Механізм призначення, виплати допомоги по безробіттю, у т. ч. одноразової для організації безробітними підприємницької діяльності, та обчислення страхового стажу регулюються Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. N 307.

Відповідно до розділу 6 Порядку допомога по безробіттю призначається на підставі особистої заяви безробітного, довідки (довідок) про середню заробітну плату (дохід) за останнім місцем (декількома місцями) роботи чи служби, трудової книжки, військового квитка, копії цивільно-правового договору, за пред'явленням, у разі наявності, свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Для визначення розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю центр зайнятості користується відомостями персоніфікованого обліку застрахованих осіб, що накопичуються в органах Пенсійного фонду України.

Якщо в день призначення допомоги по безробіттю відсутні відомості, що впливають на розмір допомоги по безробіттю, то вона призначається у розмірі, установленому законодавством для осіб, яким визначена допомога по безробіттю без урахування страхового стажу, до отримання необхідних відомостей, але не більше шести місяців з дня призначення цієї допомоги. Після їх отримання здійснюється перерахунок допомоги по безробіттю. Якщо зазначені відомості отримані пізніше шести місяців з вини безробітного, то перерахунок допомоги по безробіттю не здійснюється.

Порядок обчислення середньої зарплати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що визначає порядок видачі довідок про середню заробітну плату, правила обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (зі змінами).

Відповідно до абз.2 п.4 Порядку розрахунковим періодом, за який обчислюється середній дохід для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття особам, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, є останніх шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної) незалежно від кількості укладених договорів та строку їх дії (приклад наведено у додатку 1).

Згідно з абз.3 п.7 Порядку середній дохід для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття застрахованої особи, яка виконувала роботи (надавала послуги) згідно з цивільно-правовим договором, визначається виходячи з розміру щомісячного доходу у розрахунковому періоді, з якого сплачено страхові внески.

Для розрахунку виплат на випадок безробіття передбачені (додатки 3, 4, 5 до Порядку) форми довідок про середню зарплату (дохід).