Как стать на учет в Центре занятости после закрытия ЧП

Вопрос

После закрытия частного предпринимательства через какое время можно становиться на учет в центр занятости? И какие документы для этого нужно?

Ответ

Відповідно до законодавства кожен громадянин має право звернутися до державної служби зайнятості та отримати безкоштовно консультацію, відповідну інформацію та сприяння у пошуку роботи або працевлаштовуватися самостійно.

Реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, підлягають усі незайняті громадяни, які звернулися до служби зайнятості за сприянням у пошуку роботи та виявили бажання зареєструватись у службі незалежно від причини звільнення з підприємства, установи, організації.

Зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час і звернулися до державної служби зайнятості, підлягають обліку. Під час прийому таких громадян працівник центру зайнятості проводить консультацію, про що робить запис у відповідній картці.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. № 803-ХІІ, зі змінами та доповненнями, реєстрація особи як такої, що шукає роботу, провадиться за місцем проживання громадянина після пред'явлення ним паспорта і трудової книжки, а в разі потреби - військового квитка, документа про освіту або документів, що їх замінюють. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають посвідку на постійне проживання.

Постановою Кабінету Міністрів від 14.02.2007 р. № 219 затверджено Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

У разі звернення особи до центру зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування рішення про її реєстрацію як такої, що шукає роботу, та надання (поновлення) статусу безробітного приймається на підставі письмової заяви такої особи за умови відсутності факту її реєстрації як такої, що шукає роботу (безробітної) в інших центрах зайнятості.

Відповідно до абзацу другого п. З вказаного Порядку, у разі, коли громадянин не має паспорта або він поданий до органу внутрішніх справ для оформлення чи переоформлення, може бути пред'явлена довідка про реєстрацію місця проживання, видана житлово-експлуатаційною організацією або органом внутрішніх справ, а також свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 16 років).

За відсутності трудової книжки громадянин, який вперше шукає роботу, повинен пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, а військовослужбовці, звільнені з військової служби, також військовий квиток (абзац третій п. З Порядку).

Для реєстрації в державній службі зайнятості громадяни подають копії документів (трудової книжки, цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), диплома або іншого документа про освіту, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків), що зберігаються в їх особових справах (абзац шостий п. З Порядку).

При реєстрації (відповідно до п. 4 зазначеного Порядку) потрібно пред'явити документи:

  1. випускникам вищих навчальних закладів, які навчалася за державним замовленням і яким відмовлено у прийнятті на роботу за місцем призначення, - направлення на роботу і скріплену печаткою замовника довідку про відмову у працевлаштуванні чи довідку про надання можливості самостійного працевлаштування, форми яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. № 992;
  2. громадянам, які втратили роботу в колективних сільськогосподарських підприємствах, - довідку про вихід зі складу сільгосппідприємства, сільськогосподарського кооперативу чи акціонерного товариства, видану підприємством, кооперативом, товариством;
  3. громадянам, які отримують пенсію відповідно до законодавства, - пенсійне посвідчення;
  4. інвалідам – посвідчення інваліда, довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації;
  5. громадянам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування, - довідку з установи, в якій особа відбувала покарання або   проходила  примусове лікування (не пізніше ніж протягом календарного року з дня звільнення); 
  6. дітям-сиротам, які залишилися без піклування батьків, - довідку з органу опіки та піклування; 
  7. жінкам, які мають дітей віком до 6 років, - копію свідоцтва про народження дитини; 
  8. одиноким матерям, які мають дітей віком до 14  років або дитину-інваліда, - довідку з органу соціального захисту про підтвердження, що зазначена особа є одинокою матір'ю, копії свідоцтва про народження та посвідчення дитини-інваліда.

Якщо громадянин, зареєстрований у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, двічі відмовився від підходящої роботи, він не може бути визнаний безробітним.

Такий громадянин знімається з обліку і протягом трьох місяців йому можуть надаватися лише консультаційні послуги. Після закінчення трьох місяців з дня зняття з обліку громадянин може зареєструватися повторно в державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу (п. 8 Порядку).

У разі відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянину статусу безробітного (за його особистою заявою) приймається державною службою зайнятості на восьмий день (ст. 2 Закону «Про зайнятість населення»).

Статус безробітного дає особі право на отримання допомоги з безробіття на умовах та в розмірах, визначених Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111, зі змінами та доповненнями. Розміри соціальних виплат залежать від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Порядок обчислення середньої зарплати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що визначає порядок видачі довідок про середню заробітну плату, правила обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (зі змінами).