Могут ли сократить служащую органов внутренних дел в декретном отпуске — ответы юриста

Вопрос

Здравствуйте, хотела бы получить у Вас консультацию по такому вопросу.

Я работаю в милиции, но сейчас нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком. Моему ребенку 3 года и 2 месяца, т.е. я оформила ещё 6 месяцев отпуска по состоянию здоровья ребенка. На сегодняшний день у нас в милиции идет большое сокращение, и  моё руководство требует, чтобы я вышла на работу сейчас (по справке я в отпуске до июня этого года), а иначе меня сократят.

Если я сейчас выйду, не уволят ли меня под предлогом сокращения в ОВД или же под предлогом несоответствия занимаемой должности (ведь до ухода в декретный отпуск я занимала одну должность, а сейчас выхожу совсем на другую, так как меня попросили написать рапорт на другую должность, чтобы сохранить ее аттестованной).

Если же я не приступлю к службе сейчас, а выйду на работу по окончанию отпуска, чем мне это грозит? Не сократят ли меня потом и какие у меня есть права?

Помогите мне, пожалуйста. Заранее Вам благодарна.

С уважением, Наталья.

Ответ

Доброго дня, Наталія!

Дякуємо за запитання. Останнім часом нам надходить достатньо велика кількість звернень працівників органів внутрішніх справ з питаннями щодо звільнення, що свідчить про їх актуальність.

Вами поставлено питання можливого звільнення через скорочення штатів.

Згідно Вашого питання — Ви є працівником органів внутрішніх справ, особою середнього або старшого начальницького складу (в званні від молодшого лейтенанта міліції до полковника міліції).

Проходження служби, зокрема питання, пов’язані із прийняттям (обранням, призначенням) громадян на службу, її проходженням та звільненням із неї (її припиненням) регулюється спеціальним законодавством. До таких законодавчих актів належать, зокрема, Закон України «Про міліцію», Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України», Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.

Тобто, проходження Вашої служби врегульовано спеціальним нормативним актом — Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. № 114 (зі змінами і доповненнями).

Звільнення зі служби через скорочення штатів, відповідно до Розділу VII Положення, допускається при відсутності можливості подальшого використання на службі.
При вирішенні питання щодо звільнення за скороченням штату, начальник органу прямо зобов’язаний розглянути можливість подальшого використання на службі.

При цьому, згідно з п. 17 Положення, вагітні жінки і матері з числа осіб рядового і начальницького складу користуються всіма правами і пільгами, встановленими законодавством. В таких випадках застосовуються загальні норми Кодексу законів про працю.

Відповідно до ч. 3 ст. 184 КзПП, звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається.

У Вашому випадку, Ви знаходитесь у відпустці без збереження заробітної плати на підставах потреби дитини у домашньому догляді. Звільнити в цей період Вас не мають права.

До того ж визначити можливість подальшого використання на службі без особи не можливо.

Особа може бути призначена на рівнозначну посаду (п. 42 Положення), на нижчу посаду (п. 45 Положення). При цьому переміщення осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу на нижчі посади при скороченні штатів і за станом здоров’я провадиться прямими начальниками в межах наданих їм прав за умови, якщо немає можливості для призначення на рівнозначну посаду.
Визначення таких можливостей без отримання пояснень від особи, на нашу думку, буде не обґрунтованим.

Напевно, Вас викликають саме для отримання пояснень або для написання рапорту на звільнення за власним бажанням (психологічний бік Вашого питання ми не розглядаємо).
Рекомендуємо Вам виважено підійти до припинення відпустки по догляду за дитиною. Слід додати, що Вас не мають права відкликати Вас з відпустки по догляду за дитиною. Таке відкликання, відповідно до п. 55 Положення, можливо виключно з чергової відпустки.
Доки Ви знаходитись у відпустці, звільнити Вас не мають права.

З найкращими побажаннями, «Дом юриста»