Могут ли уволить сразу же после выхода из декретного отпуска?

Вопрос

Добрый день! Я нахожусь в декретном отпуске, мне на работу выходить через месяц. В отделе кадров мне сказали, что когда я выйду из декрета, то на следующий день меня увольняют. Скажите пожалуйста имеют ли они право меня уволить, ребенку через месяц исполнится три года. Спасибо.

Ответ

Відповідно до ст.2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР право на відпустки забезпечується: гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.
Згідно ч.3 ст. 184 Кодексу законів про працю України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. 
Питання припинення та розірвання трудового договору з ініціативи власника регулюється розділом ІІІ Кодексу законів про працю України. Зазначений кодекс містить вичерпний перелік підстав для звільнення працівника.
Отже, треба зазначити, що після виходу жінки з відпустки по догляду за дитиною підприємство зобов’язано забезпечити жінку тим самим місцем роботи (посадою), яку вона займала до відпустки по догляду за дитиною.
Що стосується звільнення, то в залежності від підстави та порядку звільнення можна судити чи таке звільнення буде законним чи ні.

Ольга Еремина, старший юрист «Адвокатского бюро Владимира Капустина»