Право студента очной формы обучения на отпуск для написания дипломной работы

Вопрос

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я студент 6-го курса, очная форма, работаю на государственном предприятии. Положен ли мне отпуск на написание магистерской работы?

Ответ

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом України «Про відпустки», Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Так, згідно п.4 ч.1 ст.15 Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР та п.4 ч.1 ст. Кодексу законів про працю України працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки, зокрема, на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Крім того, відповідно до частини 5 зазначеної статті для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.

Статтею 202 Кодексу законів про працю України передбачено, що працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Крім того, ст.218 Кодексу законів про працю України передбачено, що працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, протягом десяти учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів надається щотижнево при шестиденному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50 відсотків одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.

Згідно ч.1 ст.212 Кодексу законів про працю України працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Що стосується додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, відзначимо, що не дивлячись на декларування Законом України «Про вищу освіту» права на таку відпустку всім студентам (незалежно від форми вчення), у Кодексі законів про працю України і у Законі України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» такий вид відпустки передбачений виключно для студентів вечірньої і заочної форми навчання. Тому студентам денної форми навчання скористатися правом на додаткову відпустку буде важко, отже це питання треба вирішувати з адміністрацією підприємства у кожному окремому випадку.

Ольга Еремина, старший юрист «Адвокатского бюро Владимира Капустина»