Возможен ли переход из декрета в декрет без выхода на работу?

Вопрос

Подскажите, пожалуйста, могу ли я не выходить на работу после достижения ребенком 3-х летнего возраста, если к этому моменту ожидаю появление второго, с сохранением рабочего места? Или я обязана выйти и доработать до второго декретного отпуска? Имею ли я право оформить короткий рабочий день?

Ответ

Якщо ваша дитина потребує домашнього догляду тривалістю визначеною в медичному висновку, але не більш  як до досягнення дитиною шестирічного віку, Ви маєте право, відповідно до ч.6 ст. 179 «Кодексу законів про працю України» (далі КЗпП), та   ч.3 ст. 25  Закону «Про відпустки», оформити Відпустку без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку, до досягнення дитиною шестирічного віку. Така відпустка зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю відповідно до ст. 181  КЗпП.

Також зазначаємо, що на підставі  ст. 179  КЗпП та ст. 17 Закону «Про відпустки», при наявності медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю: 

  1. до пологів - 70 календарних днів;
  2. після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Також за бажанням жінки у період перебування у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною. – відповідно до ст. 18 Закону «Про відпустки».

Що до неповного робочого часу -  він має меншу, ніж це встановлено нормативними актами, тривалість. Неповний робочий час встановлюється за погодженням сторін трудового договору. Законодавство не визначає мінімальний розмір тривалості неповного робочого часу, а лише передбачає верхню тривалості робочого часу – до 40 годин на тиждень.

Так керуючись ст. 56 КЗпП,  На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Враховуючи вищезазначене у Вас є два шляхи вирішення цього питання:

  1. Отримати відпустку без збереження заробітної плати, при необхідності догляду за дитиною, до досягнення нею 6 річного віку. Та в цей період піти у оплачувану відпустку за 70 календарних днів   до пологів, з виходом потім у відпустку по догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку.
  2. Вийти на роботу з встановленим неповним робочим днем,  тривалість якого Ви маєте можливість встанови за домовленістю  з роботодавцем (Наприклад, понеділок, середа, п’ятниця з 9:00 до 12:00).

 Геннадий Шабас, юрист «Адвокатского бюро Владимира Капустина»